Select Your Language: Türkçe English French
 
   
 
GÜVENLİK

 

Çevre İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği denilir.

Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığının yanında iş verimini de etkilemektedir.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle mümkün olabilir. 

İş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma ortam ve şartlarının sağlığa uygun hale getirilmesi, insan kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve güvensiz hareketlerin önelmesi amacıyla bir plan dahilinde yapılan metodik ve sürekli çalışmaların tümüne iş güvenliği denilir. İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın ve çalışma ortamının sağlanması iş güvenliğinin ana amacıdır. İş kazalarının üstünde durulmasındaki amaç: bedensel zararları, maddi zararları, milli servet kaybını önlemektir. 

  Tüm Hakları NOD Yapı'ya aittir. Sitedeki materyaller izinsiz olarak kullanılamaz.
Tasarım & Programlama : Viyola Bilişim Hizmetleri