top of page
Hakkımızda
Tarihçe
Tarihçe
Ekran Alıntısı.JPG
Sorumluluk
Sorumluluk

Çevre konusunda duyarlılık, ABD ve Avrupa'da başlamış ve son yıllarda diğer ülkeleri de sararak yayılmıştır. Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır:

- Firmanın bulunduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

- Firma müşterisinin yaşadığı ülkenin ekonomik-politik yaptırımları

İlk neden kalıcı gelişmenin, ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yollarıyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri kalite yönetim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, çevre yönetim sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta çevre yönetim sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

NOD YAPI, ilgili standartlara uygunluğu ile, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmeye çalışmaktadır.   

NOD YAPI, uygulamalarının tümünde doğadan elde edilen geri dönüşümü olan malzemeler kullanmaktadır. İnsan sağlığını kötü etkileyecek bir malzeme ve uygulamadan kaçınmaktadır.

Güvenlik

Çevre İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği denilir.

Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığının yanında iş verimini de etkilemektedir.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle mümkün olabilir. 

İş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma ortam ve şartlarının sağlığa uygun hale getirilmesi, insan kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve güvensiz hareketlerin önlenmesi amacıyla bir plan dahilinde yapılan metodik ve sürekli çalışmaların tümüne iş güvenliği denilir. İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın ve çalışma ortamının sağlanması iş güvenliğinin ana amacıdır. İş kazalarının üstünde durulmasındaki amaç: bedensel zararları, maddi zararları, milli servet kaybını önlemektir. 

Sertifikalar
ISO 14001.JPG
ISO 09001.JPG
ISO 45001.JPG
ISO 10002.JPG
ISO 2808.JPG
Sertifikalar
Kariyer


Başvurularınız için ik@nodyapi.com veya hr@nodyapi.com adresine özgeçmişinizi ekleyerek, hangi pozisyona başvurduğunuzu belirtiniz.  

Kariyer
bottom of page